Хуманитарна Акција „Хљеб за све“

Центар за социјални рад Лопаре у сарадњи са институцијама и удружењима, организује хуманитарну акцију под називом „Хљеб за све“. Циљ хуманитарне акције је прикупљање новчаних средстава којима би се финансирала набавка и подјела ове основне животне намирнице за 190 најугроженијих породица са подручја општине Лопаре.

Хуманитарна Акција траје од 16.11. 2013. – 15.03. 2014. године
ИНСРТУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТЕ У КМ
PAVLOVIC INTERNACIONAL BANKA AD
554-101-000708-03-52
ТANJA TESIC
VUKOSAVCI BB
ЗА ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ „ХЉЕБ ЗА СВЕ“

ИНСРТУКЦИЈЕ ЗА ДЕВИЗНО ПЛАЋАЊЕ
(INSTRUCTIONS FOR FOREIGN PAYMENT)
PAVLOVIC INTERNACIONAL BANKA AD
SLOBOMIR-BIJELJINA, BIH
SWIFT: PAVLBA 22
59:Beneficiary:
INAB COD: BA395542030011310374
Name: TANJA TESIC
VUKOSAVCI BB
ЗА ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ „ХЉЕБ ЗА СВЕ“

КОНТАКТ особе задужене за реализациу хуманитарне активости:
Тања Тешћ, 065/513-014
Дејан Марковић, 065/309-438
Васлије Обреновић, 066/160-828