O НАМА

На сједници Скупштине општине Лопаре и Скупштине самоуправне интересне заједнице за социјалну и дјечију заштиту одржане 30.августа.1984. године донијета је Одлука о оснивању Центра за социјални рад Лопаре (у даљем тексту: Центар), као радне организације.

Као такав Центар је основан у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности људи и отклањање посљедица стања социјалне потребе у свим областима друштвеног живота и рада, као и пружање услуга корисницима социјалне заштите.

Одлуком Скупштине општине Лопаре на сједници одржане дана 26.07.1993.године Центар је основан као организација за обављање послова социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старателјства, извршење васпитних мјера и мјера заштитног надзора, услуга социјалног и другог стручног рада и мјера заштитног надзора, услуга социјалног и другог стручног рада и других послова утврђеним законом и другим прописима.Дакле Центар није престајао са својим радом и у отежаним ратним условима и  наставио је свој континуитет рада због чега је основан.

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Центра,  Скупштинеа општине Лопаре на сједници одрженој дана 28.09.2011.године, Центар чије оснивач општина Лопаре је основан као Јавна установа, која има својство правног лица, са потпуном одговорношћу правном саобраћају.