„Социјализација дјеце Републике Српске 2013″

На основу Закона о дјечијој заштити и Правилника о остваривању права из дјечије заштите, Јавни фонд дјечије заштите Репбублике Српске расписао конкурс за релаизацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске 2013″ (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој). Као и сваке године Центар за социјални рад Лопаре је провео све потребне радње из горе наведеног конкурса. На конкурс се пријавило седморо (7) дјеце, од чега петоро (5) је из социјлано угрожених породица, односно корисника дјечијег доплатка, а двоје (2) дјеце је из породица са 4 и више дјеце. Конкурсом је обухваћено и избор васпитача који ће водити бригу о дјеци. Предност је дата дјеци која раније нису била обухваћена Пројектом и дјеци са вишеструким проблемима у психо-физичком развоју.

Као и сваке године овај пројекат ће се реализовати у хотелу-хостелу „Кумбор“ у Кумбору, Република Црна Гора. Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске сноси трошкове превоза учесника у пројекту до Кумбора и мјеста поласка, цијену пуних пансиона за дјецу и пратеће особље (васпитаче, спортске аниматоре и координаторе). Учесници пројекта односно дјеца боравиће у Кумбору од 13.07.2013-22.07.2013.године.

Циљ овог пројекта је да се  програмским активностима подржавају и позитивно вреднују исказане дјечије способности, вјештине, позитивне животне вриједности, индивидуалност, заједништвио и слично.