ДОКУМЕНТИ

  1. Одлука о оснивању Центра за социјални рад Лопаре
  2. Статут Центра за социјални рад Лопаре
  3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад Лопаре
  4. Кодекс понашања запослених у Центру за социјални рад Лопаре
  5. Појединачни колективни Уговор за запослене у Центру за социјални рад Лопаре