КОРИСНИЦИ

Корисник социјалне заштите је лице које се налази у стању социјалне потребе, и то:

а) Дијете:

– без родитељског старања,

– са сметњама у развоју,

– чији је развој ометен породичним приликама,

– жртва насиља,

– жртва трговине дјецом,

– са друштвено не прихватљивим понашањима,

– изложено социјално ризичним понашањима,

– коме је због посебних околности потребна социјална заштита;

 б) Пунољетно лице:

– материјално необезбјеђено и за рад неспособно лице,

– са инвалидитетом,

– старије, без породичног старања,

– са друштвено негативним понашањем,

– жртва злоупотребе психоактивних супстанци,

– жртва насиља у породици,

– жртва трговине људима и

– коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

 

Корисници права из дјечије заштите:

–          породице са дјецом које су материјално угрожене и породице са дјецом које не пролазе приходе које су утврђени Законом о дјечијој заштити,

–          гдје постоји сметња у физичком и психичком развоју дјетета,

–          мајке за вријеме породиљског одсуства,

–          дјеца без родитељског старања.